Förbundet    

 


 Historia

Squaredans utvecklades under 1930- och 1940-talen ur traditionell amerikansk folkdans inklusive traditionell squaredans, främst genom samordnande insatser av Lloyd Shaw. Den dansas i dag över hela världen av människor i alla åldrar. Squaredans har sina rötter från äldre europeiska danser som kontradans och 1700-talsdansen kadrilj.
Till Sverige kom dansen från USA första gången 1978, och under de första åren på 1980-talet bildades ett antal squaredansklubbar i landet. År 2003 hade antalet klubbar vuxit till drygt 150 över hela landet med sammanlagt över 7000 medlemmar. År 2010 har antalet sjunkit något och man räknar med ungefär 6500 medlemmar i 130 klubbar.     
 
 En kort historik om klubben 

  1994 bildas föreningen Road 66 Square-
  dancers med Tony Björn som första ord-
  förande.
  Klubben är ansluten till
SAASDC, som står
  för Swedish Associaton of American Square
  Dance Clubs.
  2003 startade några intresserade Linedance
  i klubbens regi.
Linedance är inte längre en
  del av Road 66. Frågor om Linedance till
  Anita Ullerstam 073-8046120