Full Plus/"Nykter" Plus
Harnäs Bystuga       N60 08 59  E15 13 52
Måndagar 18.30-21.00
Meddela om man inte kan komma till
HeBe 070-4931516 före kl 17.00
eller Messenger "Frånvaro Road 66"