Squaredancebilder

Höstdans i Vad 2009
Sporthallen 2007
Nationaldagen 2010
Dec 2010
Midsommar Saxdalen 2011
Dec 2011

Harnäs 2012
Åland 2016
Avslutning 2019
Julfest 2023