Linedancebilder

Sporthallen 2007
Maj 2007
Gammelgården 6 juni 2008
Grangärdefestivalen
Midsommar 2008
Juni 2008
Juli 2008
Riga 2009
Lysmasken 2009
Gammelgården 22 aug
Saxenborg 2009
Dec 2010
Fruktstund maj 2011
Logdans 2011
6 juni 2011
Dec 2011
6 juni 2012
9 april 2014